Постове с етикет ‘sign’

Най-чести съобщения за грешка при подписване на Symbian прилoжения

“Срока на действие на сертификата е изтекъл.” Тази грешка се наблюдава, когато инсталирате приложение, подписано с просрочен за дадения момент сертификат. Решение: Ако знаете кога е получен сертификата с който е подписано приложението, върнете датата на вашия телефон на датата на получаването на сертификата и тогава инсталирайте приложението. След успешната инсталация, върнете актуалната дата на […]

More »

Подписване на Symbian приложения на телефона

Преди да започнете, би трябвало да сте получили сертификата си, да сте копирали двата файла в телефона си на избрано от вас място и да сте го настроили за проверка на сертификати. Как става това съм описал в предни статии. Също там съм посочил откъде да изтеглите FreeSigner, както и начина да го подпишете за […]

More »

Подписване на Symbian приложения на компютър

Подписване на приложения на пресонален компютър с помощта на програмата  SignSigner. Изтеглете архива със сертификата, който би трябвало вече да сте получили. Разархивирайте архива на удобно за вас място. Архива съдържа един cer и един key файл, които са ви нужни. Предполагам, че е ясно, вашите ще са с други имена, други цифри. Изтегляте архива […]

More »

Подписване на Symbian приложения online

Както стана ясно в предните статии по темата, за да подпишете вашето S60 приложение за телефона си, ще се нуждаете от сертификат и от софтуер, с които да го направите. Вариантите за подпис са, това да стане на телефона ви или на компютъра. Третия вариант е да го направите онлайн, като аз ще разгледам и […]

More »

Symbian сертификати. Нова политика за сигурност.

В следващите няколко статии ще се опитам да ви запозная с това, какво е Symbian сертификацията, самия сертификат, за какво е нужен, как да го получите и разбира се, как да подпишете приложението, което искате да инсталирате. Всички примери, които ще видите по долу са screenshots от Nokia E72, на която тествах написаното. Интерфейса [GUI] […]

More »