Подписване на Symbian приложения на телефона

Преди да започнете, би трябвало да сте получили сертификата си, да сте копирали двата файла в телефона си на избрано от вас място и да сте го настроили за проверка на сертификати. Как става това съм описал в предни статии.
Също там съм посочил откъде да изтеглите FreeSigner, както и начина да го подпишете за работа на вашия телефон.
След като сте свършили всичко това, инсталирайте FreeSigner на вашия телефон.
Можете да го направите или с помощта на Nokia PC Suite или като го изпратите в телефона си и го инсталирате от там.

След като вече сте инсталирали FreeSigner, трябва да настроите приложението за подписване, като му укажете къде са двата файла на сертификата, тези които копирахте в телефона си по рано. Стартирайте FreeSigner.
Съкратения път, иконата на приложението се намира в Menu » Applications.


Оттам, Options » Settings.


Прескачате позициите Self Sign Cert, Self Sign Key и Self Sign Pass


Преминавате на позиции Sign Cert, Sign Key и Sign Pass.
За първите две, посочвате cer и key файла. Там където сте ги записали. Намирате ги или в картата или в паметта на телефона.


Полето за парола оставяте празно, в общия случай няма такава.


След това следват настройки, които зависят само от вашите предпочитания.


За Output Directory – папката в която ще се съхранява подписания файл, възможностите са следните:

 • Same As Sourse – в същата папка с неподписания файл
 • Custom – папка по ваш избр, ще ви попита при подписването

За Save Last Adding Path – дали да запомни избора ви от предното подписване. Възможностите са:

 • Enabled – съхранява подписания файл там където е съхранил последния подписан
 • Disabled – получвате запитване при всяко подписване

С тези действия завършихте настройките за работа на приложението и можем да преминем към самото подписване.
Върнете се на основния прозорец на програмата, където можете да добавите задача за изпълнение.


Предполага се, че сте изтеглили неподписаното все още приложение и сте го запазили в телефона си.
След натискането на джойстика ще ви се отвори файловия мениджър и вие трябва да посочите къде и кой файл трябва да бъде подписан.


След като сте намерили файла и сте върху него следва да го добавите като задача чрез Options » Add.
Ще ви се отвори меню, в което трябва да посочите вида на сертификата и действието, което искате да се извърши.

 • Sign Sis – подписване с персонален сертификат
 • Self Sign Sis – подписване с общ сертификат
 • Remove Sign – изтриване на подпис


Във вашия случай, понеже се предполага, че ще подписвате със персоналния сертификат, който сте получили, избирате Sign Sis и с това файла за подписване се добавя в заявката.


Стартирате подписването, чрез Options » Go!
Сега вече можете да отидете и стартирате инсталацията на подписаното приложение, там където сте настроили да го запомни.
То е или в папката с неподписания файл или на мястото където сте посочили при настройките.
Приложението ще е със същото име, но с префикс _signed.

Ако при подписването се е генерирала някаква грешка, ще получите съобщение за нея, както и за log файла в който е записана за да можете да се запознаете с нея.

Накратко, възможностите на FreeSigner са следните:

 • Може да използва различни ключове
 • Автоматично изтрива стария подпис, ако приложението което искате да подпишете е вече подписано
 • Работи и със sisx разширения
 • Може да изпълнява няколко задачи. Да речем, добавяте няколко файла за подписване, вместо да ги подписвате един по един.

Symbian сертификати. Нова политика за сигурност.
Заявка и получаване на персонален сертификат.
Подписване на Symbian приложения online.
Подписване на Symbian приложения на компютър
Подписване на Symbian приложения на телефона
Най-чести съобщения за грешка при подписване на Symbian приложения

Моля, бъдете българи, използвайте кирилица.

Можете да следите коментарите по тази тема, използвайки RSS 2.0 feed.