Настройки за синхронизиране на електронна поща, Android.

В тази статия ще разгледам въпроса за синхронизирането на електронната поща на Android телефон, в конкретните примери Samsung Galaxy S III.

Акцентът е кой метод на синхронизиране да се избере от гледна точка на разход на енергия на батерията и конкретните ви нужди.

Ще разгледам двете приложения, налични в Samsung Galaxy S III, използващи двата метода на синхронизация.

Приложението на Gmail, използващо Push синхронизиране и приложението Email на Samsung, използващо Poll синхронизиране.

Ще си позволя съвсем кратко обяснение.

Push синхронизацията е процес, при който получавате пощата си в момента, в който е получена в пощенския ви сървър. Телефонът ви не инициира проверка на сървъра, няма такава настройка. Пощенския сървър се свързва с телефона ви при получаване на нова поща.

Poll синхронизацията е процес, в който клиента настройва периода, през който телефона [mail клиентa, който ползва] да проверява пощенския сървър за получени писма.

Искам предварително да уточня, че няма по-лош или по-добър метод. Кое приложение, респективно кой метод ще изберете, зависи изцяло от нуждите ви.

За да продължа нататък, приемам съвсем хипотетично, че имате непрекъсната връзка с интернет, без значение дали е Wi-Fi или чрез канала за данни на мобилния ви оператор.

Ще предположа и че сте настроили клиента си първоначално да получава само хедъра [header] на електронната поща, преди да прочетете съдържанието [body]. В най-общия случай, хедъра съдържа информация относно датата и часа на изпращане, изпращача, получателя и обекта на съобщението, за какво точно се отнася електронното писмо.

Преди да изясня въпроса с конкретните настройки, бих искал да изясня въпроса с избора на система за синхронизиране. Push или Poll.

И при двете системи устройството ви изразходва енергия за връзка с пощенския сървър и получаване на новата поща или липсата на такава при Poll системата.

Дори и при най-неглижирани изчисления, сметката се свежда до интензивността на кореспонденцията ви, колко писма получавате за определен период и как трябва да реагирате на тях.

Ако кореспонденцията ви изисква светкавична намеса, тогава е ясно, трябва да изберете Push метода на приложението на Gmail.

Ако това не се налага, и желаете да пестите разхода на енергия от телефона ви, за избора ви на система се налагат малко изчисления.

Един прост пример:

Предполагаме, че при свързване с пощенския сървър телефона ви изразходва 20 единици енергия, съвсем хипотетично.

Предполагаме още, че водите интензивна кореспонденция и получавате средно по 15 e-mail съобщения на час. Ако използвате Push метода на Gmail ще изразходвате 300 единици енергия за да получите тези e-mail съобщения. 15 свързвания със сървъра.

Poll проверки Единици на час/Poll Единици/Push
през 1 час 20 1500 % повече
през 30 минути 40 750 % повече
през 12 минути 100 300 % повече
през 6 минути 200 150 % повече
през 4 минути 300 равни
през 3 минути 400 25 % по-малко
през 2 минути 600 50 % по-малко
всяка минута 1200 75 % по-малко

От тази таблица е видно, че при 15 e-mail съобщения на час, при използване на Poll системата ще имате икономия, ако я настроите да синхронизира на повече от 4 минути.
Респективно, при 10 e-mail съобщения на час икономия ще имате при синхронизация над 6 минути.

При 5 съобщения на час, синхронизация над 12 минути и при 1 e-mail на час, синхронизация над един час.

Общо взето, при решение да използвате Poll поща [софтуера на Samsung], при настройката на времето за синхронизация трябва да си направите следната сметка:

Tч =  24/Еd

където Еd е броя e-mail съобщения, които получавате на 24 часа.

Резултата Tч е минималното време за синхронизация [в часове], през което трябва да настроите пощата си да синхронизира, за да имате предимство на Poll метода пред Push.

Ако получавате повече от 24 Е-mail съобщения за денонощие, умножете Тч по 60 за да получите минимално през колко минути да синхронизира пощата ви.

Последният вариант, най-икономичният, е Poll система, един път дневно. Получавате всичките си e-mail наведнъж, подготвяте отговорите и ги изпращате пак с едно свързване.

От всичко написано по-горе е видно, че въпроса коя система е по-икономична не е прост и отговора се формира изцяло съобразно нуждите на потребителя и стила му на кореспонденция. Колко и какви съобщения получава и как трябва да реагира на тях. Няма лоша и добра система.

Настройка на Gmail при Samsung Galaxy S III. Push E-mail

Настройка на Email при Samsung Galaxy S III. Poll E-mail – следва

Моля, бъдете българи, използвайте кирилица.

Можете да следите коментарите по тази тема, използвайки RSS 2.0 feed.