Запазване на предпочитаните от вас страници. Bookmarks, Favorites.

Ще разгледам въпроса със запазване на предпочитаните от вас страници на три от използваните браузъри, а именно Google Chrome, Mozilla Firefox и Internet Explorer.

Google Chrome

Горе, в дясната част на браузъра, се намира бутона “Other Bookmarks”.
Десен бутон на мишката върху него и от контекстното меню избирате Bookmark Manager.

Google Chrome

В отворилия ви се служебен прозорец “Bookmarks Manager”, вижте в лявата му част, има меню Organize.
Последната позиция е Export Bookmarks to HTML file.

Google Chrome

Избирате къде да се запомни файла и с това сте готови.

В бъдеще, ако ви потрябва възстановяване на запазените от вас като “Bookmarks” страници, на друг компютър или след преинсталация, това става с предпоследната позиция от меню “Organize”, а именно “Import Bookmarks from HTML file.

Mozilla Firefox

Когато отворите браузъра, обърнете внимание на сервизният таб, горе в ляво, оранжев на цвят при стандартен изглед.

Mozilla Firefox

От него таб, изберете Bookmarks » Show All Bookmarks.
Можете да избегнете менюто, като натиснете едновременно клавишите Ctrl » Shift » B
Ще ви се отвори служебен прозорец “Library”, визуализиращ bookmarks, предпочитаните от вас страници.
От него прозорец, в горната част, изберете меню “Import and Backup” и от там “Export Bookmarks to HTML”.

Mozilla Firefox

Посочвате място, където да се запази файла и сте готови.
Импортирането в нов браузър или след преинсталация става от същото място, от позицията “Import Bookmarks from HTML”.

Internet Explorer

В основния прозорец, горе в ляво изберете бутона “Favorites”. Ще ви се отвори панела с предпочитани страници и там ще забележите друг бутон, “Add To Favorites”. Не натискайте него, а триъгълничето в дясната му част. Това ви действие ще отвори контекстно меню, от което можете да изберете “Import and Export”.

Internet Explorer
Посочвате му “Export to a file”, бутон “Next”, указвате какво точно искате да експортирате. Възможностите са предпочитани страници [Favorites], “хранилките” [вашите RSS Feeds] или бисквитките [cookies]. Може и всички заедно, което е за предпочитане. Бутон “Next”, посочвате коя част от “Bookmarks” искате, след което следва да посочите място за съхранение на файловете.
Завършвате операцията с бутон “Export”.

В зависимост от това, какво сте избрали за експортиране, ще имате един, два или три файла. HTM за bookmarks, OPML за feeds и TXT за cookies.

Импортирането става по аналогичен начин, чрез същите менюта.

Моля, бъдете българи, използвайте кирилица.

Можете да следите коментарите по тази тема, използвайки RSS 2.0 feed.