Постове с етикет ‘pc’

Подписване на Symbian приложения на компютър

Подписване на приложения на пресонален компютър с помощта на програмата  SignSigner. Изтеглете архива със сертификата, който би трябвало вече да сте получили. Разархивирайте архива на удобно за вас място. Архива съдържа един cer и един key файл, които са ви нужни. Предполагам, че е ясно, вашите ще са с други имена, други цифри. Изтегляте архива […]

More »