Постове с етикет ‘FreeSigner’

Подписване на Symbian приложения на телефона

Преди да започнете, би трябвало да сте получили сертификата си, да сте копирали двата файла в телефона си на избрано от вас място и да сте го настроили за проверка на сертификати. Как става това съм описал в предни статии. Също там съм посочил откъде да изтеглите FreeSigner, както и начина да го подпишете за […]

More »