Постове с етикет ‘error’

Най-чести съобщения за грешка при подписване на Symbian прилoжения

“Срока на действие на сертификата е изтекъл.” Тази грешка се наблюдава, когато инсталирате приложение, подписано с просрочен за дадения момент сертификат. Решение: Ако знаете кога е получен сертификата с който е подписано приложението, върнете датата на вашия телефон на датата на получаването на сертификата и тогава инсталирайте приложението. След успешната инсталация, върнете актуалната дата на […]

More »