Постове с етикет ‘chrome’

Запазване на предпочитаните от вас страници. Bookmarks, Favorites.

Ще разгледам въпроса със запазване на предпочитаните от вас страници на три от използваните браузъри, а именно Google Chrome, Mozilla Firefox и Internet Explorer. Google Chrome Горе, в дясната част на браузъра, се намира бутона “Other Bookmarks”. Десен бутон на мишката върху него и от контекстното меню избирате Bookmark Manager. В отворилия ви се служебен […]

More »

Изчистване на запазените пароли в Google Chrome

По подразбиране, Google Chrome предлага възможност за запаметяване на въведените в браузъра пароли, с цел улесняване на потребителя. Това обаче е улеснение, ако има абсолютна сигурност, че компютъра се използва само от един потребител. При ползване на компютъра от няколко човека, поне за мен, е малко смущаващо ако всеки седнал на машината, има достъп до […]

More »

Инсталиране на Google Chrome

Инсталирането на Google Chrome [6.0.472.53] е просто и интуитивно. Можете да изтеглите и инсталирате браузъра на Google от тук. Препоръчвам този вариант, тъй като дава възможност за избор на език на браузъра, при условие, че не желаете да ползвате езика на доставчика ви на интернет, ако не се намирате в собствената си страна в момента. […]

More »