Постове с етикет ‘settings’

Изчистване на запазените пароли в Google Chrome

По подразбиране, Google Chrome предлага възможност за запаметяване на въведените в браузъра пароли, с цел улесняване на потребителя. Това обаче е улеснение, ако има абсолютна сигурност, че компютъра се използва само от един потребител. При ползване на компютъра от няколко човека, поне за мен, е малко смущаващо ако всеки седнал на машината, има достъп до […]

More »