Постове с етикет ‘Mail’

Настройки за синхронизиране на електронна поща, Android.

В тази статия ще разгледам въпроса за синхронизирането на електронната поща на Android телефон, в конкретните примери Samsung Galaxy S III. Акцентът е кой метод на синхронизиране да се избере от гледна точка на разход на енергия на батерията и конкретните ви нужди. Ще разгледам двете приложения, налични в Samsung Galaxy S III, използващи двата […]

More »