Постове с етикет ‘електронно мастило’

Електронни книги, E-ink технология.

В тази статия ще разгледам най-общо какво представлява E-ink технологията, така нареченото “електронно мастило”, широко навлязла в електронните четци или електронни книги. Ще започна с малко история, съвсем накратко. Първият изследовател, който сериозно работи по създаването на електронна хартия е Ник Шеридън, физик в Xerox Palo Alto Research Center (PARC). През 1975 година Шеридън започва […]

More »