Най-чести съобщения за грешка при подписване на Symbian прилoжения

“Срока на действие на сертификата е изтекъл.”
Тази грешка се наблюдава, когато инсталирате приложение, подписано с просрочен за дадения момент сертификат.

Решение:

 1. Ако знаете кога е получен сертификата с който е подписано приложението, върнете датата на вашия телефон на датата на получаването на сертификата и тогава инсталирайте приложението. След успешната инсталация, върнете актуалната дата на телефона.
 2. Обикновено няма как да знаете датата на получаване на сертификата и в него случай, просто върнете датата на телефона половин или една година назад. Инсталирайте и сверете датата след това.
 3. Ако имате неподписана версия на приложението, което искате да подпишете, подпишете го с нов, актуален сертификат

“Срока на действие на сертификата още не е настъпил.”
Тази грешка се наблюдава с новите сертификати. Датата на начало на действие на сертификата още не е настъпила. Това може да се дължи на разликата в часовите пояси на мястото на издаване на сертификата и мястото, където сте. А може и датата на смартфона ви да е невярна. Проверете.

Решение:

 1. Проверете датата на телефона си.
 2. Ако е вярна, преместете датата с един ден напред и инсталирайте приложението. След това върнете датата.

“Невъзможно е да се инсталира защитено приложение от ненадежден източник.”
Това означава, че приложението не е подписано с персонален сертификат. Такъв сертфикат се издава за всеки конкретен телефон и е свързан с неговиа IMEI.

Решение:

 1. Необходимо е да получите персонален сертификат и да подпишете приложението с него
 2. Можете да подпишете приложението online, ако това е възможно

“Инсталирането е невъзможно. Забранено е от сертификата.”
Тази грешка се наблюдава тогава, когато програмата е подписана с чужд сертификат, такъв който е обвързан с друг IMEI, за друг смартфон.
Възможно е да сте сгрешили IMEI номера при заявката за сертификат или при подписването online.

Решение:

 1. Подпишете приложението отново, но с вашия сертификат.
 2. Използвайте неподписано приложение, а не това, което вече е подписано с грешен сертификат.

“Инсталирането е забранено, Неверен сертификат”
Тези грешки се наблюдават, когато не сте включили проверката на сертификати в телефона си, в Application Manager.

Решение:
Включете проверката на сертификати. Как се прави съм написал в предна статия.

“Грешка в сертификата. Обърнете се към доставчика на приложението”
Тази грешка говори за това, че приложението, което се опитвате да подпишете няма сертификат за безопасност.

Решение:
Необходимо е да сертифицирате това приложение, т.е. да го подпишете.

Symbian сертификати. Нова политика за сигурност.
Заявка и получаване на персонален сертификат.
Подписване на Symbian приложения online.
Подписване на Symbian приложения на компютър
Подписване на Symbian приложения на телефона
Най-чести съобщения за грешка при подписване на Symbian приложения

Подписване на Symbian приложения на телефона

Преди да започнете, би трябвало да сте получили сертификата си, да сте копирали двата файла в телефона си на избрано от вас място и да сте го настроили за проверка на сертификати. Как става това съм описал в предни статии.
Също там съм посочил откъде да изтеглите FreeSigner, както и начина да го подпишете за работа на вашия телефон.
След като сте свършили всичко това, инсталирайте FreeSigner на вашия телефон.
Можете да го направите или с помощта на Nokia PC Suite или като го изпратите в телефона си и го инсталирате от там.

След като вече сте инсталирали FreeSigner, трябва да настроите приложението за подписване, като му укажете къде са двата файла на сертификата, тези които копирахте в телефона си по рано. Стартирайте FreeSigner.
Съкратения път, иконата на приложението се намира в Menu » Applications.


Оттам, Options » Settings.


Прескачате позициите Self Sign Cert, Self Sign Key и Self Sign Pass


Преминавате на позиции Sign Cert, Sign Key и Sign Pass.
За първите две, посочвате cer и key файла. Там където сте ги записали. Намирате ги или в картата или в паметта на телефона.


Полето за парола оставяте празно, в общия случай няма такава.


След това следват настройки, които зависят само от вашите предпочитания.


За Output Directory – папката в която ще се съхранява подписания файл, възможностите са следните:

 • Same As Sourse – в същата папка с неподписания файл
 • Custom – папка по ваш избр, ще ви попита при подписването

За Save Last Adding Path – дали да запомни избора ви от предното подписване. Възможностите са:

 • Enabled – съхранява подписания файл там където е съхранил последния подписан
 • Disabled – получвате запитване при всяко подписване

С тези действия завършихте настройките за работа на приложението и можем да преминем към самото подписване.
Върнете се на основния прозорец на програмата, където можете да добавите задача за изпълнение.


Предполага се, че сте изтеглили неподписаното все още приложение и сте го запазили в телефона си.
След натискането на джойстика ще ви се отвори файловия мениджър и вие трябва да посочите къде и кой файл трябва да бъде подписан.


След като сте намерили файла и сте върху него следва да го добавите като задача чрез Options » Add.
Ще ви се отвори меню, в което трябва да посочите вида на сертификата и действието, което искате да се извърши.

 • Sign Sis – подписване с персонален сертификат
 • Self Sign Sis – подписване с общ сертификат
 • Remove Sign – изтриване на подпис


Във вашия случай, понеже се предполага, че ще подписвате със персоналния сертификат, който сте получили, избирате Sign Sis и с това файла за подписване се добавя в заявката.


Стартирате подписването, чрез Options » Go!
Сега вече можете да отидете и стартирате инсталацията на подписаното приложение, там където сте настроили да го запомни.
То е или в папката с неподписания файл или на мястото където сте посочили при настройките.
Приложението ще е със същото име, но с префикс _signed.

Ако при подписването се е генерирала някаква грешка, ще получите съобщение за нея, както и за log файла в който е записана за да можете да се запознаете с нея.

Накратко, възможностите на FreeSigner са следните:

 • Може да използва различни ключове
 • Автоматично изтрива стария подпис, ако приложението което искате да подпишете е вече подписано
 • Работи и със sisx разширения
 • Може да изпълнява няколко задачи. Да речем, добавяте няколко файла за подписване, вместо да ги подписвате един по един.

Symbian сертификати. Нова политика за сигурност.
Заявка и получаване на персонален сертификат.
Подписване на Symbian приложения online.
Подписване на Symbian приложения на компютър
Подписване на Symbian приложения на телефона
Най-чести съобщения за грешка при подписване на Symbian приложения

Подписване на Symbian приложения на компютър

Подписване на приложения на пресонален компютър с помощта на програмата  SignSigner.

Изтеглете архива със сертификата, който би трябвало вече да сте получили.
Разархивирайте архива на удобно за вас място.
Архива съдържа един cer и един key файл, които са ви нужни.
Предполагам, че е ясно, вашите ще са с други имена, други цифри.


Изтегляте архива с програмата SisSigner. Архива съдържа всички файлове за стартиране на програмата.
Разархивирайте го на удобно за вас място.
Резултата ще е една папка с име sissigner.
В нея ще намерите инсталатора на програмата. Инсталирайте я, като кликнете два пъти върху изпълнимия файл [9731_sissignerinstall.exe в моя случай, но би могло цифрите да са различни при следваща версия].


Ще ви се отвори диалогов прозорец, в който да посочите къде да се инсталира програмата. По подразбиране, това е C:\SISSigner. Препоръчвам ви да го оставите така. Натиснете бутона Install.


Реално инсталатора не инсталира нищо, а създава папка SISSigner в C:\ и разархивира в нея два файла. Signsis.exe и SISSigner.exe.
Signsis.exe го копира и в папка C:\Windows.
Пиша това, за да знаете после как да деинсталирате тази програма, ако и когато се наложи. Но за това накрая.
Сега отворете папката C:\SISSigner и поставете в нея двата файла, за които писах по-горе, файловете cer и key, тези които сте получили като сертификат.
На същото място поставете и файла, който искате да подпишете и да инсталирате след това.


Стартирайте файла SISSigner.exe и в диалоговия прозорец въведете пътя до cer файла, key файла и файла, който искате да бъде подписан. В моя случай Primeren.sis.
Ако има нужда от въвеждане на парола, тази по подразбиране е 12345678.

Сертификатите, които се издават в момента са без пароли, следователно полето остава празно. Исках все пак да обясня каква е целта му. Дори и да изпишете там парола, ако такава няма, това няма да попречи на подписването на приложението. При липса на парола, софтуера просто не извършва такава проверка, това поле все едно го няма или е празно.
Натиснете бутона “Подписать”.
Ще ви се появи CMD прозорец в който от вас ще се иска да натиснете произволен клавиш за продължение. Направте го и файла ви вече ще е е подписан и готов за инсталиране на вашия телефон.


Деинсталиране на  програмата.
Изтрийте папка SISSigner от мястото, където сте я създали, както и файла SignSIS.exe от папка C:\Windows.
Подчертавам.
Преди да изтриете папка SISSigner, се уверете, че сте запазили сертфиката си [файловете key и cer] на удобно място. Тях не ги изтривайте, те ще ви трябват и друг път.

Подписване на приложения на пресонален компютър с помощта на програмата  SignSIS.

Интересното и различното при това приложение е, че при работа с него не се нуждаем от работа с команден ред. Достатъчно е да настроим програмата един път и след това ще можете да подписвате приложения без значение къде се намират на твърдия ви диск, само с използването на контекстното меню [десен бутон на мишката].


Как се инсталира програмата:
Изтеглете SignSIS от тук и разархивирайте архива в удобна за нас папка. Хубаво е да си направите нова такава, с име sign_sis да речем.
При мен аз съм я разархивирал в папка C:\Nokia\E72\sign_sis

В архива има четири файла.


Там, където сте разархивирали архива, копирайте и двата файла на сертификата, който имате. Това са key и cer файловете.
Каквито и да са имената им, преименувайте файловете в cert.cer и cert.key. Това става с помощта на бутона F2, когато сте върху файла за преименуване.
Отворете с текстов редактор, да речем Notepad, файла install1.bat.
Не кликайте два пъти върху него, а го отворете за радакция. Става с десен бутон върху файла и избор на Edit … след което посочете Notepad, ако се наложи да посочвате редактор.

В началото на файла, променете пътя до папката с програмата в редовете set disk_ins и set app_path.

За да го направите правилно, ще дам следния пример:
При мен програмата се намира в C:\Nokia\E72\sign_sis
Следователно, трябва да редактирам значенията по следния начин:

set disk_ins=C:
set app_path=Nokia/E72/sign_sis

Обърнете внимание на наклона на наклонените линии. Ако поставите наклонени линии в обратната посока, програмата ви няма да работи.

Ще дам и втори пример, защото е важно.
Ако сте решили и сте си създали папка за програмата директно в C: и папката в която ще разархивирате архива е с име C:\SignSIS, редакцията трябва да е следната:

set disk_ins=C:
set app_path=SignSIS

Ако имате парола на сертификата, променете значението на реда setpassword1. След знака = напишете паролата, която имате.

Ако нямате парола, което е най-вероятно, оставете реда така, както е, без да го редактирате. Каквото и да е написано след знака за равенство, то няма значение, програмата няма да извършва проверка за парола, ако такава няма.


Запазете файла.
Стартирайте файла install1.bat с двойно кликване на мишката върху него.
Ако сте изпълнили всичко както трябва, когато кликнете с десен бутон на мишката върху sis файл, който искате да подпишете, ще видите позиция Sign with personal certificate.
Накратко, от сега нататък, намирате приложението, което искате да подпишете, десен бутон върху него, избирате Sign with personal certificate, след което до неподписаното приложение ше се появи подписаното.
В същата папка.
С префикс signed.

Деинсталиране на програмата, когато вече не ви е нужна.
За това се налага да направите редакция на файла uninstall.bat, който също се намира в архива.
Отворете го, чрез десен бутон на мишката и Edit и направете следните редакции, подобни на на редакциите в install1.bat

Ако програмата ви се намира в C:\Nokia\E72\sign_sis, редактирайте значенията в редовете set disk_ins и set app_path по следния начин:

set disk_ins=C:
set app_path=Nokia/E72/sign_sis

Обърнете внимание на наклона на наклонените линии. Ако поставите наклонени линии в обратната посока, програмата ви няма да се деинсталира коректно.

Symbian сертификати. Нова политика за сигурност.
Заявка и получаване на персонален сертификат.
Подписване на Symbian приложения online.
Подписване на Symbian приложения на компютър
Подписване на Symbian приложения на телефона
Най-чести съобщения за грешка при подписване на Symbian приложения

Подписване на Symbian приложения online

Както стана ясно в предните статии по темата, за да подпишете вашето S60 приложение за телефона си, ще се нуждаете от сертификат и от софтуер, с които да го направите. Вариантите за подпис са, това да стане на телефона ви или на компютъра. Третия вариант е да го направите онлайн, като аз ще разгледам и трите случая.

Подписване онлайн.
Предполага се, че имате вече получен сертификат и сте направили нужните настройки на телефона си за проверка на сертификата. Как се прави това, описах в първата част на настоящото изложение, тук.

След като телефона ви е снабден с нужния сертификат и настроен, трябва да инсталирате FreeSigner, софтуер нужен за подписване на приложенията на вашия телефон.
FreeSigner 1.01 можете да изтеглите от тук. Връзката е към Rapidshare, така че не мога да дам никаква гаранция докога и доколко ще бъде активна. Може да се намери и на доста други места, например тук. Ако срещате трудности, пишете за да ви изпратя приложението.
Така или иначе това което ще изтеглите е неподписана версия и се налага да я подпишете, за да можете да я инсталирате.

За да излезете от този параграф 22, в който попадате, ви предлагам да подпишете FreeSigner онлайн, като това е първата част от тази статия, а именно подписване онлайн.
После ще обясня и подписването на компютъра и телефона ви.

Онлайн подписването, може да направите на този сайт, като разработчиците препоръчват използване на Internet Explorer. Аз използвах Mozilla Firefox и не съм срещал трудности.

Нужно е да въведете IMEI номера на телефона си, e-mail адрес за да получите на него връзка за изтегляне на подписаното приложение, антиспам кода, както и да се съгласите с legal agreement на Symbian Signed.

След като изпълните всичко и имате подписан FreeSigner можете да го инсталирате на телефона си.
Преди това разбира се, трябва да сте разрешили подписването на приложения и да сте копирали в телефона си двата файла, представляващи сертификата.
Описал съм как в предната статия.

Инсталирате ли FreeSigner, вече можете да подписвате останалите приложения на самия телефон.

Ако срещнете непреодолими проблеми с подписването онлайн на сайта, който съм ви посочил, винаги може да подпишете приложението на компютъра си.
Как става това ще опиша в следващи статии.

Symbian сертификати. Нова политика за сигурност.
Заявка и получаване на персонален сертификат.
Подписване на Symbian приложения online.
Подписване на Symbian приложения на компютър
Подписване на Symbian приложения на телефона
Най-чести съобщения за грешка при подписване на Symbian приложения

Полезни съвети за Google Chrome

Управление на табовете в Google Chrome

Всеки интернет потребител има определен набор от места, които посещава ежедневно и обикновено първо отваря конкретните сайтове преди да продължи с разходката си в мрежата.
Съвсем хипотетично, да приемем, че при мен тези места са настоящия блог, електронната ми поща, търсачката на Google, Facebook, YouTube и Tweeter.
Ако всичките тези сайтове са отворени, горната част на браузъра ми изглежда малко претрупана, при условие, че за да се ориентирам са ми достатъчни само иконите на конкретните сайтове.
А и не е много удобно да ги отварям един по един всяка сутрин, вечер или когато се сетя за компютъра си.
Преди да организирам по някакъв по-прегледен начин често посещаваните от мен страници, браузъра ми изглеждаше така.

Разработчиците от Google са предвидили възможност за придаване на по пригледен вид на браузъра при отворени сайтове, които посещавате най-често.
А и ако сте затворили браузъра без да затваряте самите сайтове, при следващото стартиране те ще ви се заредят автоматично.
Разбира се, хубаво е всеки път да излизате от профила си, но без да затваряте самия сайт.
“Смаляването” на самите табове става, чрез натискане на десния бутон на мишката върху конкретния таб и избор на “Фиксиране на раздела”.

След като реших кои точно сайтове искам да ми бъдат под ръка винаги и смалих техните табове, браузъра ми, поне според мен, доби значително по-добър външен вид.
Вижте отворените табове в горната част на браузъра.

Създаване на съкратен път до любимите ви сайтове.

Друго удобство, предвидено от разработчиците на Chrome е възможността да създадете съкратен път, shortcut за определен сайт или сайтове, които посещавате.
Удобството е, че каквото и да правите в момента, ако имате отворени няколко таба в браузъра, страницата, която се отваря чрез този shortcut се отваря в нов прозорец без контролите на браузъра и bookmarks, които сте запазили.
Въпросния shortcut може да поместите на десктопа си, в Start менюто, в Quick Launch бара или на трите места заедно.
Отворете нов прозорец на браузъра.
Отворете страницата, за която искате да създадете съкратен път.
Натиснете иконата под формата на ключе, горе в дясната част на вашия браузър.
Изберете “Инструменти” “Създаване на преки пътища към приложението”.
Ще ви се отвори прозорец, в който можете да посочите място или места за вашия shortcut.
Натиснете бутона “Създаване”.
От тук нататък, когато стартирате този сайт от съкратения път, който създадохте, той ще се отваря в отделен прозорец, без контроли и bookmarks, което е удобно.

Синхронизиране на bookmarks

Няколко пъти, по различни причини, ми се е налагало да преинсталирам операционната си система без да се сетя или успея да запазя моите bookmarks, сайтовете, които по някаква призина съм отбелязал, смятайки ги за полезни.
Също така, сядайки на чужд компютър са ми липсвали същите тези bookmarks, които имам на собствения си компютър.
Сега, с помощта на Chrome и неговите разработчици, мога винаги да разполагам с тях, с единственото условие да имам достъп до профила си в Google.
Това е и начина да ги запазя, каквото и да се случи с компютъра ми.
Как можете да синхронизирате вашите bookmarks.
Достатъчно е да имате Google акаунт.
Ако нямате, направете си, просто е.
Синхронизирането.
Натиснете иконата под формата на ключе, горе в дясно.
Изберете “Опции” и в отворилия ви се прозорец преминете на средния таб, “Лични неща”.
В раздела “Синхронизиране” можете да направите вашите настройки за синхронизиране, а именно да въведете потребителското си име и паролата за Google акаунта ви.
След това отбележете, кои точно елементи искате да бъдат синхронизирани. Аз лично синхронизирам само отметките си, bookmarks, но има още няколко възможности, решението е лично.
От тук нататък, не се притеснявам, че ще загубя списъка с предпочитаните ми страници.

Инсталиране на Google Chrome
Изчистване на запазените пароли и кеша в Google Chrome
Полезни съвети за Google Chrome

Изчистване на запазените пароли в Google Chrome

По подразбиране, Google Chrome предлага възможност за запаметяване на въведените в браузъра пароли, с цел улесняване на потребителя.
Това обаче е улеснение, ако има абсолютна сигурност, че компютъра се използва само от един потребител.
При ползване на компютъра от няколко човека, поне за мен, е малко смущаващо ако всеки седнал на машината, има достъп до всички сайтове, които посещавам, още повече ако влиза директно в профилите ми. И това по подразбиране.
По мое мнение по подразбиране би трябвало да е обратната възможност, да не предлага запомняне, а това да е опция по-късно при настройките.
Цел на настоящата тема е, как да изтрием вече запазените пароли, ако има такива или са импортирани от другите браузъри.
Натиснете малката икона, която е под формата на ключе, горе в дясната част на браузъра ви.

От падащото меню изберете “Опции”.


В отворилия ви се прозорец, преминете на средния таб, на “Лични неща”.
В секцията за пароли, трябва да направите две неща, като първото от тях е да укажете на Google Chrome от тук нататък да не ви предлага запомняне на паролите, които използвате.
Подчертавам, това е първото.


Кликнете върху позицията “Паролите да не се запазват никога”.
Второто, което трябва да направите е да изчистите паролите, които са запомнени до настоящия момент.
Можете да го направите, като натиснете бутона “Показване на запазените пароли”.
Колкото и да е изненадващо, да, браузъра наистина ще покаже запазените ви пароли, което за мен е смущаващо. Не знам какви са били мотивите на разработчиците на браузъра за вземане на такова решение.
След натискането на бутона “Показване на запазените пароли” ще ви се отвори прозореца “Пароли и изключения”, в който ще видите сайтовете, за които имате запазени пароли, потребителските имена с които влизате, както и запазените пароли след натискането на съответния бутон за показване. Под него. В чист текст.


Бихте могли да изчистите само някои от паролите, чрез посочването на конкретния сайт и натискане на бутона “Премахване”, както и изчистване на всички пароли, чрез “Премахване на всички”.
След като направите, това което искате натиснете бутона “Затвяряне”

Същия резултат можете да получите и по друг, в известен смисъл по-разширен начин, а именно чрез изчистване на данните от сърфирането, чрез изчистване на кеша на браузъра.
Това става, като след натискане на бутона “Опции” в менюто, използвате не втория таб “Лични неща”, а третия, “Разширени настройки”.


Там можете да натиснете бутона “Изчистване на данните от сърфирането” и в отворилия ви се прозорец да изберете конкретно данните, които да бъдат изчистени.
Една от тези позиции е “Изчистване на запазените пароли”.


Моя съвет е да маркирате всички позиции и да ги изчистите. И да го правите от време на време. Това ще изчисти историята на посещаваните от вас сайтове, както и доста други неща, в повечето случаи не толкова нужни.
Маркирате всички позиции или тези, които искате. От падащото меню “Изчистване на данните за следния период” избирате “Всичко” и натискате бутона “Изчистване на данните за сърфирането”.

Инсталиране на Google Chrome
Изчистване на запазените пароли и кеша в Google Chrome
Полезни съвети за Google Chrome

Инсталиране на Google Chrome

Инсталирането на Google Chrome [6.0.472.53] е просто и интуитивно.
Можете да изтеглите и инсталирате браузъра на Google от тук.
Препоръчвам този вариант, тъй като дава възможност за избор на език на браузъра, при условие, че не желаете да ползвате езика на доставчика ви на интернет, ако не се намирате в собствената си страна в момента.
Да речем, ако сте в Италия, почти със сигурност браузъра ви по подразбиране ще се изтегли и инсталира с италиански интерфейс, ако не му посочите друго.
Та, когато решите да инсталирате Google Chrome, от падащото меню горе в дясно избирате езика и изтегляте браузъра, чрез натискане на бутона под него.

Браузъра, освен за Windows има налични версии и за Mac и за Linux.
След инсталирането, може да импортирате всички настройки от наличните на компютъра ви други браузъри, като запаметени страници, пароли и т. н.

Инсталиране на Google Chrome
Изчистване на запазените пароли и кеша в Google Chrome
Полезни съвети за Google Chrome

Заявка и получаване на персонален Symbian сертификат

Можете да заявите и получите персонален Symbian сертфикат, благодарение на ентусиастите от http://allnokia.ru, на тази страница.

За целта е нужно да знаете IMEI номера на телефона, за който желаете сертификат, както и елементарни познания по руски. Последните са ви нужни за да отговорите на въпроса, който ви се задава от антиспам скрипта на сайта. Обикновен математически въпрос, но мисля, че в момента не е целта да правим курс по руски език. Ако не се справите, винаги ще намерите кой да ви преведе какво означава “дeвять плюс шecтнадцать”.

Забележка: Днес, 19.12.2010, заявявайки сертфикат на мой колега, видях, че има промяна в спам защитата на сайта. Променили са го към по-удобна, като причината вероятно е в разнородните посетители на сайта. Вече не е нужно да отговаряте на въпрос, написан на руски, а трябва да въведете няколкото цифри от полето под мястото за въвеждане на IMEI номера.

IMEI номера си можете да научите, като въведете от клавиатурата на телефона си *#06#.

Въвеждате IMEI номера, отговаряте на антиспам въпроса и след около 24 часа се връщате на същото място за да получите архив, в който ще има всичко необходимо, а именно cert и key файловете.
За да ги получите се налага отново да въведете IMEI номера на телефона си, за да получите вашия сертификат, а не някой друг.

Друго място, където можете да получите сертификат е китайския сайт http://cer.s603rd.cn/
Там процедурата е приблизително същата.

Искам да ви уверя, че не говоря, нито пиша на китайски. Ползвал съм услугите на Google Translate. Копирайте адреса на сайта, който съм ви посочил и с няколко кликвания ще го имате на английски, който ползвах аз. Посочете от какъв, на какъв език да е превода.
Резултата би трябвало да е такъв.

Та, в сайта въвеждате IMEI номера на телефона ви и въвеждате кода за сигурност. След като системата приеме въведеното от вас, ще получите съобщение, че след около 12 часа би трябвало отново да посетите сайта, за да изтеглите сертификата си.
Разбира се, освен ако не сте китаец или ползващ китайски, отново трябва да използвате Google Translate.

С това, завършвам статията за заявка и получаване на Symbian персонален сертификат за сигурност и идва ред за Част III, а именно обяснението как да подпишем приложението, което искате да инсталирате.

Symbian сертификати. Нова политика за сигурност.
Заявка и получаване на персонален сертификат.
Подписване на Symbian приложения online.
Подписване на Symbian приложения на компютър
Подписване на Symbian приложения на телефона
Най-чести съобщения за грешка при подписване на Symbian приложения

Symbian сертификати. Нова политика за сигурност.

В следващите няколко статии ще се опитам да ви запозная с това, какво е Symbian сертификацията, самия сертификат, за какво е нужен, как да го получите и разбира се, как да подпишете приложението, което искате да инсталирате.

Всички примери, които ще видите по долу са screenshots от Nokia E72, на която тествах написаното. Интерфейса [GUI] не е важен, важен е модела на вашия телефон, както и версията на Symbian OS, която ползва. За справка с вашия модел, погледнете тук.

Най-общо казано, сертификата е електронен документ, даващ одобрение на приложението да бъде прието [инсталирано] в Symbian OS 9.0 среда, за конкретния краен потребител. И показващ определено ниво на софтуерна съвместимост разбира се.

Този документ обезпечава определени изисквания [Symbian Test Criteria] на разработчиците на програмно обезпечение в зависимост от развитието на операционната система и хардуера на апаратните средства на Nokia да речем.

Подробности можете да научите от End User Statement на Symbian Signed инициативата.
Сертифицираните приложения могат да използват фирменото лого на същата инициатива.

Разбира се, има и приложения, които не се нуждаят от подписване. Това не означава, че са вредни, некачествени или с други пороци относно Symbian OS.
Причините за липса на сертификация биха могли да бъдат и финансови. Самата сертификация е свързана с определени разходи.
Подробности относно издаването на developer сертификат за разработчиците на Symbian софтуер, тук.

Ще започна изложението си от края. Не за друго, а за да стане ясно написаното по-късно.

И така, станали сте собственик на смартфон на Nokia.

Естествено, след като вече сте го разгледали, първото нещо, което сте решили, е на вашия телефон да има инсталирани определен брой програми и/или игри. Започвате да търсите интересен за вас софтуер в интернет, по интересни визуални теми или игри.
И най-често оставате изненадани и разочаровани от това, че телефона ви започва да пише някакви неразбираеми за вас съобщения и, което е най-неприятното, уведомява ви, че не може да инсталира приложенията, които искате.

Нека да разгледаме проблема ред по ред.
Първото, което трябва да направите преди да предприемете инсталиране на приложения във вашия телефон е да отключите проверката на сертификати.
След като направите това, то не означава, че вече можете да инсталирате което и да е приложение.
Това, което направихте е да промените заводските настройки, които по подразбиране не позволяват да се инсталират ненадежни и опасни по мнението на разработчиците приложения.

Как се отключва проверката на сертификати.
Прави се от Control Panel [Ctrl. panel] » Application Manager [App. mgr.]

В менюто на Application Manager избирате Options » Settings


Указвате Software installation в позиция All, Online certificate check в позиция On, Default web address оставяте празно, то е така по подразбиране.

Какво представлява персоналния сертификат за безопасност и какви са неговите функции.
Персоналния сертификат за безопасност се издава само на един IMEI, т. е. само за един телефон и свързан само с неговия IMEI. Именно затова подписването на приложение с чужд сертификат е невъзможно.
С получения сертификат можете да подписвате всички програми нуждаещи се от сертификация, но само на вашия телефон, този за който е бил издаден сертификата.

Какви видове сертификати за безопасност съществуват.
Приложенията, които собственика на телефона инсталира, взаимодействат с операционната система Symbian, чрез набор API функции и респективно трябва да имат права за обръщения към нея. В Symbian OS 9 беше въведена защита на ползвателя от вредни програми и необмислени действия от страна на самия ползвател.
По тази причина, може да се говори за подразделение на сертификатите по права на достъп, като съществуват три вида:

 1. Потребителски (наричат се общи) сертификати:
  Приложенията се подписват с общи сертификати и могат да бъде подписани от всеки потребител.
  Имат 60% достъп до API функциите на операционната система.
 2. Symbian Signed capability (наричат се персонални, лични сертификати):
  Приложенията се нуждаят от Symbian Signed сертификат, т.е. подписват само един IMEI, респективно, само за лично ползване.
  Имат 80% достъп до API функциите на операционната система.
 3. License/Platform capability
  Имат 100% достъп до API функциите на операционната система.

Symbian сертификати. Нова политика за сигурност.
Заявка и получаване на персонален сертификат.
Подписване на Symbian приложения online.
Подписване на Symbian приложения на компютър
Подписване на Symbian приложения на телефона
Най-чести съобщения за грешка при подписване на Symbian приложения

Премахване на рекламните банери в ICQ7

След като инсталирах ICQ7, първото нещо, което си поставих за цел, беше да махна досадните рекламни банери в продукта.
Текущата версия при мен е ICQ 7.2 build 3129

Намерих решението в сайта www.murb.com, като следва да се подчертае, че там има и доста други интересни добавки за позлвателите на ICQ, като Status Checkers и multi ICQ клиент. Както и banner removers за по старите версии на продукта.

След инсталирането, прозореца е интуитивен. Дори и да имате трудности с английския език, с помощта на елементарен речник ще се справите.

Накратко:

 1. Връща настройките по подразбиране, с рекламните банери
 2. Променете ICQ със следните настройки
 3. Премахни рекламния банер под листа с контакти
 4. Не оставяй празно място на мястото на банера
 5. Премахни полето за търсене в листа с контакти
 6. Премахни бутоните над листа с контакти
 7. Премахни рекламния банер в чат прозореца
 8. Не оставяй празно място на мястото на банера
 9. Деактивирай рекламите в полето за съобщения
 10. Премахни SMS таба в прозореца за съобщения
 11. Активирай възможно най-малък чат прозорец
 12. Изпращай съобщенията с Alt+S
 13. Не показвай ICQ таба в Taskbar

Избирате желаните от вас опции и ги прилагате с бутона Start. Разбира се, после винаги можете да ги промените. Тук ще подчертая, че последната позиция, премахването на ICQ таба в Taskbar, би могла да се извърши и по друг начин, така както описах в моя предна статия.